Afspraak plannen

Aanscherping maatregelen ivm corona

 In Nieuws

fysio reusel, corona beleid, sport reusel, Net als u, volgen wij de ontwikkelingen omtrent het Corona virus op de voet. Het virus gaat niet meer weg, daarvoor is het te laat. Maar om het zorgsysteem niet te overbelasten moet het aantal besmettingen zo langzaam mogelijk oplopen.

Daarvoor zullen ook wij alles in het werk stellen. In overleg met onze beroepsvereniging (KNGF) is het advies gegeven om onze normale werkzaamheden te blijven uitvoeren, om de druk bij de huisartsen en andere zorgverleners niet verder te doen laten stijgen.

Per direct zijn daarom de volgende maatregelen van kracht;

Medisch fitness

 • De medisch fitness zal tot minimaal 28 april gesloten zijn voor onze leden die gebruik maken van deze sportmogelijkheid. Ter compensatie zal in de maand april geen incasso van het maandbedrag plaatsvinden.

Groepslessen

 • De maximale grootte van de groep is naar beneden bijgesteld. Deelname van kwetsbare personen aan groepsbijeenkomsten wordt afgeraden. Indien behandeling vereist is en de situatie het toelaat, zal deze één op één worden aangeboden.

Patiënten zorg, één op één contact met uw therapeut

De gangbare hygiëne regels blijven we hanteren. Hieronder verstaan we:

 • Bij betreden oefenzaal, handen met alcohol desinfecteren.
 • Neem een eigen handdoek mee. Deze dient gebruikt te worden in de fitness- en beweegzaal ter bescherming van de contactvlaktes.
 • Therapeuten wassen de handen voorafgaand aan iedere patiënt.
 • Wij verwachten dat u zich ook houdt aan de gangbare hygiëne richtlijnen.

Deze zijn of worden aangevuld met:

 • Therapeuten blijven bij milde klachten thuis (neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts). Zij zullen pas weer op de praktijk aanwezig zijn, wanneer deze klachten meer dan 24 uur afwezig zijn.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Omdat uw gezondheid op één staat, zijn de criteria voor een huisbezoek Normaal heeft u hiervoor via uw arts een verwijzing nodig. Deze laten we nu achterwege. Wanneer u het prettiger vindt dat de therapeut bij u aan huis komt, kunt u dit aangeven bij de therapeut. Wij vragen hiervoor nu geen aanvullende verwijzing of indicatie.
 • De wachtruimte is breder opgezet. Bij binnenkomst heeft u de mogelijkheid om zowel aan de linkerkant als rechterkant plaats te nemen in een zitje. Hiermee kunnen we te allen tijde voldoen aan de wens om minimaal 1.5 meter ruimte tussen mensen te hanteren.
 • Wanneer u zelf last heeft van milde klachten (neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts) vragen we u de afspraak te verzetten of om te zetten naar een telefonisch consult. Wanneer u langer dan 24 uur klachten vrij bent, bent u weer van harte welkom op de praktijk.
 • We prijzen ons gelukkig met een zeer ruim opgezette praktijk. Hierdoor beschikken we over meerdere behandelruimtes en ruime oefenzalen, waardoor patiënten niet op korte afstand bij elkaar hoeven te komen. De afstand van minimaal 1.5 meter tussen patiënten kunnen we hiermee te allen tijde borgen.
 • Therapeuten mijden overige sociale contacten zo veel mogelijk.
 • Deurknoppen en fitness apparatuur worden meerdere keren per dag extra gereinigd.
 • Momenteel hanteren we onze vaste openingstijden. Aangezien de situatie moeilijk in te schatten is, kan het zijn dat deze te zijner tijd wijzigen.
 • Daarnaast kan het zijn, door afwezigheid van uw eigen therapeut, de behandeling wordt overgenomen door een collega. We trachten u hierover van te voren te informeren. Doordat alle gegevens nauwgezet worden bijgehouden in uw dossier, is ook deze therapeut op de hoogte van uw behandelplan.
 • Patiënten, met een zwakkere gezondheid, zijn afgelopen week geïnformeerd door hun therapeut om het verdere behandelplan te bespreken. In enkele gevallen hebben we geadviseerd om voorlopig van behandeling af te zien en deze op een later termijn te herpakken.

Afhankelijk van uw situatie kan door de omstandigheden uw behandelplan worden gewijzigd. Dit zal in overleg gebeuren met uw therapeut.

 • Bij twijfel vragen we u telefonisch contact op te nemen met de praktijk, 0497-645912 (voorkeur tussen 9:00 – 13:00 uur) of te mailen naar info@fysio-sportrevalidatie.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er veranderingen of aanpassingen zijn, dan houden we jullie op de hoogte.

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe!

Team van der Heijden & Damen fysiotherapie en (sport)revalidatie

Jorran van der Heijden, Bart Damen, Nicole van de Sande, Patrick Verhagen, Theo Eltink, Aukje de Hair, Carlijn van Rooijen, Chantal Lathouwers en Wayke van den Donk.

Recommended Posts

Begin met typen en druk op enter om te zoeken