Afspraak plannen

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut Reusel bij vd Heijden/ Damen zijn aangesloten bij de NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg)
De doelgroepen waar de Sportfysiotherapie zich op richt zijn:

 

  • Sporters met sportgerelateerde zorgvragen die een specialistisch antwoord behoeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de recreatiegerichte/breedte sporters en de prestatiegerichte/wedstrijdsporters/topsporters. De sportrevalidatie richt zich op de periode vanaf het ontstaan van de blessure totdat de sporter zijn sport hervat op het hoogst haalbare niveau. Het begrip specificiteit staat hierbij centraal, hetgeen zegt dat binnen de grenzen van de belastbaarheid gedaan word wat gevraagd wordt voor zijn/ haar sport. In de zorgketen betekent dit dat de sportfysiotherapeut in de verschillende fases van herstel van de sporter een verschillende rol speelt, variërend van eerste hulp bij sportongevallen, naar revalidatie in de acute fase tot aan het hervatten van sport op het oude niveau.
  • Mensen die na een langdurige periode van inactiviteit (weer) actief willen gaan bewegen of sporten en daarbij mogelijk gezondheidsrisico’s lopen. De sportfysiotherapeut geeft hier adviezen en begeleid de trainingen op een verantwoordelijke wijze.
  • Chronisch zieken die een hulpvraag hebben op het gebied van sport en bewegen in relatie tot hun aandoening. Voorbeelden van patiëntencategorieën waarbij de sportfysiotherapeut een aanvullende bijdrage leveren bij sportuitoefening tijdens of na de (sport)revalidatie zijn:

– Reumatische aandoeningen zoals Reumatoïde artritis
– Pulmonale aandoeningen zoals COPD
– Metabole stoornissen zoals Diabetes mellitus
– Neurologische aandoeningen zoals CVA en M. ParkinsonParkinsonNet
– Cardiovasculaire aandoeningen zoals perifeer vaatlijden
– Oncologische aandoeningen

Meerwaarde

Het is bij de chronisch zieken van belang om duidelijkheid te hebben over de meerwaarde van de verschillende hulpverleners in de totale zorg van de patiënt. Dit vraagt om heldere communicatie en samenwerking tussen de verschillende hulpverleners zowel inter- en multidisciplinair.

 

Het is voor ons dan ook belangrijk om samen te werken met andere disciplines zoals: (sport) artsen, longartsen, verpleegkundige, praktijkondersteuners etc. om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gezondheidsvraag van de patiënt.

Afspraak maken

Wij helpen u graag verder! Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen.

Overige behandelingen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken