Afspraak plannen

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met een probleem in hun motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Kinderen ontwikkelen meestal spelenderwijs hun motoriek en zintuigen. Maar soms verloopt dat niet zo vanzelfsprekend. Het kan zijn dat de ontwikkeling langer duurt, of dat deze anders verloopt. Wanneer het kind daar last van heeft, of je als ouder je onzeker voelt over deze ontwikkeling, of er in de toekomst problemen worden verwacht, kan de kinderfysiotherapeut onderzoeken wat het probleem is. En samen met het kind en ouders een behandelplan opstellen.

Voor wie kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen en jongvolwassene van 0 tot 18 jaar.

Indicaties kunnen zijn:

 • Voorkeurshouding / asymmetrische houding
 • Overstrekken
 • Huilbaby
 • Prematuur geboren baby
 • Bijzondere manier van voortbewegen, zoals billenschuivers
 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Afwijkend looppatroon
 • Aangeboren afwijkingen, aandoeningen die invloed hebben op de motoriek
 • Cerebrale parese
 • Anders verlopende motorische ontwikkeling
 • Pijnklachten
 • Vermoeidheids- en conditieproblemen
 • Onverklaarbaar lichamelijke aandoeningen
 • Moeite met ontwikkelen van vaardigheden als schrijven, vangen, gooien, hinkelen, springen, ….
 • Houdingsafwijkingen
 • Trauma’s
 • Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de beweging gerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Deze lijst is niet compleet. Heeft u vragen of we uw zoon of dochter kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Wat te verwachten?

In de praktijk:

 • De kinderfysiotherapeut verzamelt in beginsel zoveel mogelijk informatie bij uw kind, ouders en evt. derden.
 • Hierna volgt er een motorisch onderzoek en het opstellen van een behandelplan.
 • Spelenderwijs, met veel plezier in het bewegen, wordt er gewerkt aan het doel. Daarbij gebruik makend van materiaal, aangepast aan de leeftijd van het kind.

Bij jonge kinderen bestaat de behandeling vaak uit het geven van adviezen aan ouders, betreft hantering, houding en spelen.

Verwijzing:

 

Voor kinderfysiotherapie is geen verwijzing nodig. Een uitzondering hierop is een behandeling bij u thuis. Vaak gebeurt de behandeling bij u thuis wanneer u kind nog geen 2 jaar oud is.

De mensen om het kind heen kunnen signaleren dat het kind een motorisch probleem heeft. Vaak zijn dit ouders, leerkrachten, maar ook trainers, huisarts, kinderarts, jeugdarts of kinderrevalidatiearts. Daarnaast is het mogelijk dat het kind zelf aan geeft ergens last van te hebben.

Vergoeding:

 

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Jaarlijks krijgt uw kind 18 behandelingen vergoed. Hiervoor geldt geen eigen risico. Eventueel is het mogelijk dat er nog meer behandelingen vergoed worden uit uw aanvullende zorgverzekering.

Afspraak maken

Wij helpen u graag verder! Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen.

Overige behandelingen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken