Afspraak plannen

Fysiotherapie Reusel

Het vakgebied fysiotherapie is enorm in ontwikkeling. Als specialist in bewegen heeft de fysiotherapeut een professionaliseringsslag doorgemaakt. Wetenschappelijk onderzoek toont nu onmiskenbaar de positieve effecten van de werking van fysiotherapie aan. De zorgvraag naar fysiotherapeutische expertise neemt toe en de fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in de veranderende gezondheidszorg.

 

De fysiotherapeut: specialist van het menselijk bewegen

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen: de fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de patiënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn.

Verder op de site vind u meer over de bijzondere verrichtingen die wij kunnen toepassen. Over het algemeen zal de behandeling bestaan uit een combinatie van verrichtingen om tot een einddoel te komen.

Hoe verlopen de behandelingen?

Hoe verlopen de behandelingen?

Hieronder hebben we in het kort ons methodisch handelen neer gezet.

 1. aanmelding, oriëntatie op de hulpvraag, screening en informatie aan de patiënt
 2. anamnesegesprek, wat is er aan de hand en hoe is dit gekomen
 3. fysiotherapeutisch onderzoek, doormiddel van lichamelijk onderzoek word er naar de klacht gekeken
 4. formulering van de fysiotherapeutische diagnose en Indicatiestelling
 5. behandelplan, wat gaan we er aan doen
 6. uitvoering van de behandeling
 7. evaluatie
 8. afsluiting

Wat voor verrichtingen kan ik verwachten?

In het onderzoek en in de behandeling past de fysiotherapeut diverse verrichtingen toe. De keuze die hij maakt, baseert hij op wetenschappelijke inzichten, ervarings kennis en in de beroepsgroep ingevoerde richtlijnen en protocollen. Het geheel van diagnostische en therapeutische verrichtingen is beschreven in de Classificatie Verrichtingen Paramedische Beroepen (CVPB). Voor de fysiotherapie gaat het vooral om:

 • bevragen (anamnese)
 • testen, meten en analyseren
 • begeleiden en informeren
 • sturen en oefenen
 • fysische therapie i.e.z.
 • manuele verrichtingen

Afspraak maken

Wij helpen u graag verder! Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen.

Overige behandelingen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken