Afspraak plannen

Kwaliteitscertificaat behaald

 In Geen categorie

Goed nieuws: onze praktijk heeft de Zorg1 praktijkaudit succesvol afgerond! Zorg1 is een organisatie die zich inzet voor vernieuwing en transparantie in de zorg. Het doel van Zorg1 is om de kwaliteit en waarde toevoeging van geleverde zorg inzichtelijk te maken en zorgvernieuwing te stimuleren.

Bij Zorg1 wordt er op drie momenten gecontroleerd of onze praktijk aan de kwaliteitseisen voldoet. Als eerste wordt er bij aanmelding een assessment afgenomen. Wanneer deze behaald wordt, wordt de praktijk klant van Zorg1.

Vervolgens wordt er elk kwartaal gecontroleerd op transparantiecriteria. Iedere paar maanden wordt er data, die anoniem gemaakt is, geanalyseerd en gedeeld. Hierdoor wordt er continu door ons gereflecteerd of we zinvolle zorg leveren en wat er hierin verbeterd kan worden.

Eens per twee jaar wordt er een praktijkaudit afgenomen. Een externe partij toetst de gehele kliniek op zeer veel verschillende criteria. Er wordt onder andere gekeken naar onze kwaliteitsregistratie, klachtenregeling, wet- en regelgeving, risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en algemene en product specifieke kwaliteitseisen van onze zorgplannen.

We zijn erg blij dat we deze toetsing met succes hebben afgerond en zo ons kwaliteitscertificaat hebben behaald.

Bij Zorg1 draait alles om het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door mee te doen aan de praktijkaudit hebben wij inzicht gekregen in de geleverde zorg en zijn we in staat om deze verder te verbeteren. Zorg1 zet zich in voor een goede toekomst van de fysiotherapie. Wij hebben ons daarom bij Zorg1 aangesloten, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen en goede zorg kunnen blijven leveren aan onze cliënten.

Recent Posts

Begin met typen en druk op enter om te zoeken