Afspraak plannen

Scholing MS netwerk

 In Nieuws

Afgelopen donderdag avond 18 april heeft Jorran van der Heijden van vd Heijden / Damen fysiotherapie sportrevalidatie weer een scholingsbijeenkomst bijgewoond van MS Zorg Nederland. Hiermee dragen we bij aan de meest optimale zorg voor mensen met MS in Reusel en omstreken.

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces. Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Regionaal netwerk

Jorran van der Heijden is aangesloten bij het regionaal netwerk Eindhoven. Periodiek komen de zorgverleners uit dit netwerk bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en de zorgprocessen verder te verbeteren en af te stemmen aan de doelgroep. Zorgverleners uit dit netwerk bestaan uit:  MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Nascholing

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met MS gaan snel. Behandelmogelijkheden nemen toe en worden complexer. Dit vraagt om meer specifieke deskundigheid van zorgverleners en goede multidisciplinaire samenwerking.

Tijdens de laatste nascholing werden een reeks testen die gebruikt worden bij MS besproken en nieuwe inzichten meegedeeld.

MS Netwerkt. MS Reusel, MS Hooge Mierde, MS Lage Mierde, Multiple Sclerose Reusel

Doel; best mogelijke zorg voor patiënten met MS in Reusel en omstreken

Recent Posts

Begin met typen en druk op enter om te zoeken