Specialisaties

 

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Bij van der Heijden fysiotherapie en (sport) revalidatie hebben we een verbijzondering in sportfysiotherapie en manueeltherapie i.o. 

De therapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister en voldoen aan de volgende eisen:

· staan ingeschreven in het BIG-register
· werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
· nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
· volgen de verplicht gerichte scholing van het KNGF
· jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
· hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
· onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF