Sportspreekuur

Het sportspreekuur is bedoeld voor sporters met sportgerelateerde zorgvragen die een specialistisch antwoord behoeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de recreatiegerichte/breedte sporters en de prestatiegerichte/wedstrijdsporters en de prestatiegerichte/ topsporters. De sportrevalidatie richt zich op de periode vanaf het ontstaan van de blessure totdat de sporter zijn sport hervat op het hoogst haalbare niveau.

Op dit spreekuur zal de sportfysiotherapeut door middel van een screening bepalen of een (sport)fysiotherapeutische behandeling nodig is. Zo niet, dan vindt bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts of sportarts plaats. Naast de behandeling van zowel acute als chronische blessures kunnen de sportfysiotherapeuten ook op het gebied van onder andere blessurepreventie, adviezen ten aanzien van braces/ bandages en diverse sporttesten van betekenis zijn.

Het sportspreekuur is op maandag avond tussen 18:00 uur en 19:00 uur. Het is wel nodig om ’s ochtends voor 12:00uur  even contact op te nemen voor een afspraak. De sporters kunnen rechtstreeks, zonder verwijzing van de huisarts, een afspraak met ons maken. Sinds januari 2006 is er namelijk geen verwijzing van de huisarts meer nodig voor de fysiotherapeut. Dit heet Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Presentatie Sportspreekuur klik hier!