ParkinsonNet

Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met parkinson. Het netwerkbestaat uit onder meer neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, dietisten, seksuologen, specialisten ouderen geneeskunde, revalidatieartsen en maatschappelijke werkers.

Waarom een ParkinsonNet?

Parkinson is een complexe aandoening, waarbij vaak problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Door de grote verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Het is daarom belangrParkinsonNetijk dat zorgverleners niet alleen veel verstand van Parkinson hebben, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Meerwaarde ParkinsonNet zorgverlener?

Alle zorgverleners die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Het ParkinsonNet coordinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date kunnen houden. Bovendien werken de deskundige ParkinsonNet zorgverleners onderling goed met elkaar samen.

Bent u opzoek naar een deskundige fysiotherapeut op het gebied van Parkinson neem dan contact met ons op!

Zie ook: www.ParkinsonNet.nl