MS Netwerk

Wat is het MS netwerk?

MS netwerk is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met MS. Het netwerk bestaat onder andere uit neurologen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten, seksuologen, revalidatieartsen en maatschappelijk werkers.

Waarom een MS netwerk?

MS is een complexe aandoening, waarbij vaak problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Door de grote verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen veel verstand van MS hebben, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Meerwaarde van een MS zorgverlener?

Alle zorgverleners die zijn aangesloten bij het MS netwerk zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met MS. Het MS netwerk verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date kunnen houden. Bovendien werken de deskundige MS zorgverleners onderling goed met elkaar samen.

Bent u opzoek naar een deskundige fysiotherapeut op het gebied van MS neem dan contact met ons op!

Zie ook: http://www.msnetwerk.nl/moodle/index.php